Tapolus expirience for your tapular and ideas!
 

Blog

Материали от курс за разработване на софтуерни приложения за iOS

Jun.24, 2011

post by

Екипът на tapbits.com предоставя напълно безплатно материалите от първия в България курс за разработване на софтуерни приложения за iOS, който се проведе в края на 2010г.

Материалите са разпределени в отделни теми като всяка от тях ще намерите прикачена по-долу:

1. Contents – iOS-Slides-0+Contents

2. Intro – iOS-Slides-1+intro-ios

3. FoundationFramework – iOS-Slides-3+foundationframework

4. Uiview – iOS-Slides-4+uiview

5. Xcode appdelegate – iOS-Slides-5+xcode-appdelegate

6. Collection of controllers – iOS-Slides-6+collectionofcontrollers

6.1 Delegation – iOS-Slides-6+1-delegation

7. Tableview – iOS-Slides-7+tableview

7.1 Tableview-advanced – iOS-Slides-7+1-tableview-advanced

8. Plist userdefaults storage – iOS-Slides-8+plist-userdefaults-storage

8.1 Uisegmented uidatepicker uialert uiimagepicker – iOS-Slides-8+1-uisegmented-uidatepicker-uialert-uiimagepicker

8.2 Sound coremotion nstimer delayed – iOS-Slides-8+2-sound-coremotion-nstimer-delayed

9. Keyboard uitextfield uitextview – iOS-Slides-9+keyboard-uitextfield-uitextview

10. Universalapp localization – iOS-Slides-10+universalapp-localization-etc

11. Sqlite coredata – iOS-Slides-11+sqlite-coredata

12. Corelocation – iOS-Slides-12+corelocation

12.1 Mapkit – iOS-Slides-12+1-mapkit

Continue Reading


Leave a Reply


+ 4 = five

Copyright © 2009 Tapbits | Tapolus expirience for your tapular device and ideas! | Powered by WordPress and pixel